Fritt sykehusvalg

 

Helse Vest

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Midt-norge

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Sist oppdatert: 31.07.13

Relaterte nettsider:
v HOD
v HOD om sykehus
v HINAS
v Lov om helseforetak
v Luftambulansetjenesten
v Nasjonal IKT
v Pasientreiser
v Sykehusplan

Helsenett:
v Norsk helsenett

Private foretak:
v Betanien Hospital, Skien
v
Diakonhjemmets sykehus
v Feiringklinikken
v Glittreklinikken
v Lovisenberg diak. sh.
v Martina Hansen
v Revmatismesykehuset

Nyttig:
v
Engelske
    stillingsbetegnelser ved
    sykehus (lege/sykepleier)

Norske offentlige sykehus er organisert som statseide helseforetak, administrert gjennom fire regionale helseforetak.

Formålet med dette nettstedet er å samle Helse-Norge til ett nettrike. Her finner du oversikt over samtlige lokale og regionale helseforetak, samt pekere til deres nettsteder.

Meld gjerne feil og mangler til oss  *

Helse Sør-Øst RHF (10+1)

●  Akershus universitetssykehus HF
●  Oslo universitetssykehus HF
●  Sunnaas sykehus HF
●  Sykehusapotekene HF
●  Sykehuset i Vestfold HF
●  Sykehuset Innlandet HF
●  Sykehuset Telemark HF
●  Sykehuset Østfold HF
●  Sørlandet sykehus HF
●  Vestre Viken HF

●  Sykehuspartner (ikke-medisinsk fellesinitiativ)

Helse Vest RHF (5+1)

●  Helse Bergen HF (Haukeland universitetssjukehus)
●  Helse Fonna HF
●  Helse Førde HF
●  Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssjukehus)
●  Sjukehusapoteka Vest

●  Helse Vest IKT AS

Helse Midt-Norge RHF (6+2)

●  Ambulanse Midt-Norge HF
● 
Helse Nord-Trøndelag HF
●  Helse Møre og Romsdal HF 
●  Rusbehandling Midt-Norge HF
●  St. Olavs hospital HF
●  Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

●  Helse Midt-Norge IT
●  Helsebygg Midt-Norge

Helse Nord RHF (5+2)

●  Helgelandssykehuset HF
●  Helse Finnmark HF
●  Nordlandssykehuset HF
●  Sykehusapotek Nord HF
●  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

●  Helse Nord IKT
●  SKDE

 Informasjon:

 
Vi tilbyr annonsering for viktige formål innen sykehussektoren. Henvendelser sendes .
Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer - Org.nr. 948222310 © 31.07.2013